ReparatiekostenVaak wilt u als klant van te voren weten wat de prijs van uw reparatie zal worden en dat is natuurlijk begrijpelijk, echter is dit voor ons helaas niet altijd mogelijk om dit vooraf al vast te stellen.

Zoals u zult begrijpen is het lastig om een exacte prijs aan u te kunnen overleggen zonder vooronderzoek aan uw defecte apparaat. Bij bekende merken treden soms binnen bepaalde series standaardklachten op welke wij bij ons in het bedrijf al regelmatig voorbij hebben zien komen. Wanneer wij bij het aanmelden van uw reparatie al vermoeden dat dit een standaardklacht is, zullen wij u gelijk een voorlopige prijsopgave onder voorbehoud doen toekomen.


OnderzoekskostenMofix rekent onderzoekskosten, wat is het en waarom moet ik dat betalen en wanneer vervallen deze kosten.

U heeft van ons een prijsopgave gekregen maar besluit de reparatie niet te laten herstellen of u heeft van ons het bericht gehad dat reparatie niet haalbaar of verstandig is. Waarom moet u nu onderzoekskosten betalen?

Het opsporen van fouten neemt tijd in beslag. Daar komt nog bij dat sommige apparaten alleen zo nu en dan hun klacht weergeven. UW apparaat moet worden geopend, er worden diverse metingen verricht en eventuele onderdelen vervangen, opnieuw meten en testen en uiteindelijk dicht worden geschroefd. Vaak wordt uw reparatie eerst provisorisch gerepareerd en daarna getest. Daaruit volgt al of niet een prijsopgave waarna na uw akkoord de volledige reparatie plaats vind.

Waarom wordt het apparaat dan al bijna helemaal gerepareerd? Om er zo goed mogelijk van overtuigd te zijn dat de reparatie betrouwbaar is. Maar mocht u nu besluiten het apparaat NIET te laten repareren, dan zult u begrijpen dat wij enige vergoeding vragen voor de gedane werkzaamheden ofwel de benodigde tijd. Deze relatief kleine vergoeding staat dus vaak niet in verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten.

Wanneer u wel akkoord gaat met de prijsopgave voor herstel van uw apparaat, dan worden de onderzoekskosten dus niet extra in rekening gebracht op de totale reparatiekosten. Onderzoekskosten betaald u dus alleen bij het NIET repareren van het apparaat!


Tarieven onderzoekskosten bij het niet doorgaan van uw reparatie €   17,50    Audio standaard onderzoek

 €   17,50    Versterkers Multi-channel

 €   12,50    Koptelefoon onderzoek

 €   17,50    TV tot 37 inch onderzoek

 €   27,50    TV tot 47 inch onderzoek

 €   12,50    Printplaat onderzoek gedemonteerd aangeleverd "klein"

 €   17,50    Printplaat onderzoek gedemonteerd aangeleverd "groot"